freshtival.nl

Voorwaarden vouchers

Algemeen

Deze regeling is gebaseerd op de globale overeenkomst tussen ACM, consumentenbond en industrie, over ticketgelden voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Deze overeenkomst is hier terug te lezen.

Deze voorwaarden zien toe op de verkoop van tickets die toegang bieden tot het evenement Freshtival Weekend van Absolutely Fresh B.V. aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Tevens eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals consumptiemunten en camping producten, vallen onder deze voorwaarden.

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets in de order. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Absolutely Fresh B.V. en de Klant.

Artikel 1: indien de Klant voor een voucher kiest

Indien een evenement is verplaatst als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, en de Klant binnen afzienbare tijd na aankondiging van de verplaatsing van het betreffende evenement kenbaar heeft gemaakt aan Absolutely Fresh B.V. dat hij/zij op de nieuwe datum van het verplaatste evenement geen gebruik wil maken van dezelfde samenstelling van tickets in de oorspronkelijke order, kan de Klant kiezen voor een voucher (tegoedbon).

De bestaande overeenkomst tussen Absolutely Fresh B.V. en de Klant betreffende de originele order, wordt door deze keuze gewijzigd. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar originele order wordt geannuleerd en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat door deze keuze zijn/haar recht op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten vervalt. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij een voucher krijgt.

De voucher zal middels een voucher code verstuurd worden naar het emailadres waarmee de originele aankoop gedaan is.

De email met de voucher code zal direct gestuurd worden naar de Klant.

De waarde (het tegoed) van de voucher omvat de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief eventuele boekings- of servicekosten.

De waarde van de voucher kan gebruikt worden voor de aankoop van een ticket voor Freshtival Weekend 2021 of Freshtival Weekend 2022, gedurende de gehele verkoopperiode van dit evenement. De geldigheidstermijn wordt op de voucher vermeld.

Indien de voucher niet binnen de geldigheidsduur wordt gebruikt, komt de waarde te vervallen.

Indien de voucherwaarde niet toereikend is voor de nieuwe bestelling, zal het verschil bijbetaald dienen te worden door de Klant. Indien de voucherwaarde groter is dan de nieuwe bestelling, zal voor het restant een nieuwe creditvoucher worden uitgestuurd per email.